fbpx

Email Marketing και Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί. Μέθοδοι εφαρμογής.

Το email είναι το κατεξοχήν εργαλείο marketing όχι μόνο για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και για την αύξηση της δημοτικότητας μια επιχείρησης, καθώς και για τη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ μιας εταιρίας και των πελατών-συνδρομητών της. Πέρα όμως από τις επιχειρήσεις, το Email Marketing μπορεί να ωφελήσει δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής Κατάρτισης. Παρακάτω θα εξετάσουμε μερικές μεθόδους εφαρμογής.

 

 

Το Email Marketing στην Εκπαίδευση

Ενώ στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Εκπαίδευσης έχουν από χρόνια αναγνωρίσει τις αρχές του Digital Marketing και καταβάλλουν προσπάθειες, ώστε να χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία του, οι αντίστοιχοι στην Ελλάδα παραμένουν σε αυτό το θέμα διστακτικοί. Μόνο τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να έχουν μια παρουσία στο διαδίκτυο – πέρα φυσικά από την ύπαρξη μιας ιστοσελίδας. Η παρουσία αυτή περιορίζεται συνήθως στα social media, τις περισσότερες φορές με μια σελίδα στο Facebook ή σπανιότερα και με έναν λογαριασμό στο Twitter.

Ακόμη πιο σπάνια είναι η χρήση του email ως καναλιού επικοινωνίας: Η έρευνά μας σε ιστοσελίδες εκπαιδευτικών οργανισμών έδειξε ότι το email παίζει έναν πολύ μικρό ρόλο. Είτε δεν προσφέρουν τη δυνατότητα εγγραφής σε μια λίστα newsletter είτε εντοπίζεται μια φόρμα εγγραφής μόνο με δυσκολία. Στο παρακάτω παράδειγμα από την ιστοσελίδα ενός γνωστού ιδιωτικού ΙΕΚ, στη φόρμα εγγραφής κατευθύνεται ο ενδιαφερόμενος μόνο μέσω του μενού της επικοινωνίας, ενώ λείπει από την πρώτη σελίδα

 

 

Αυτό μάλλον οφείλεται στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί έχουν την πολυτέλεια, την οποία δεν έχουν οι επιχειρήσεις: μια έτοιμη λίστα με email. Κάθε οργανισμός – ίδρυμα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, ΙΕΚ και φροντιστήρια – αποκτά με κάθε εγγραφή φοιτητή ή σπουδαστή και την ηλεκτρονική του διεύθυνση. Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι ότι ο διαχωρισμός των χρηστών σε ομάδες είναι πιο εύκολη, π.χ. ανάλογα με το αντικείμενο ή την σχολή και το τμήμα, την κατεύθυνση ή τα μαθήματα.

Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι παραμελώντας την αποτελεσματικότητα του email χάνουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν ακόμη περισσότερους υποψηφίους, οι οποίοι ενδιαφέρονται για σπουδές σε μια κατεύθυνση που προσφέρουν. Αυτό αφορά και ιδιωτικούς οργανισμούς και δημόσιους, για παράδειγμα ΑΕΙ που προσφέρουν μεταπτυχιακές σπουδές με δίδακτρα.

Οφέλη του Email Marketing στην Εκπαίδευση

Τα οφέλη του email όσον αφορά στον οργανισμό αλλά και στους σπουδαστές είναι πολλαπλά. Με την τελευταία πρόταση παραπάνω αναφέραμε ήδη ένα όφελος που μπορεί να προκύψει, αν ακολουθηθεί μια συνεπής email στρατηγική: την προσέλκυση ενδιαφερομένων και υποψήφιων σπουδαστών. Ιδιαίτερα στους ιδιωτικούς οργανισμούς ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, είτε πρόκειται για ένα κολλέγιο είτε για ΙΕΚ και φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, ότι ο χρήστης πλέον διεξάγει ενδελεχή έρευνα σε ιστοσελίδες και social media, πριν καταλήξει σε μια απόφαση αγοράς. Πόσο δε μάλλον, όταν πρόκειται για την εκπαίδευσή του, μια απόφαση-επένδυση που θα καθορίσει σημαντικά το μέλλον του. Το email είναι ένας ακόμη αποτελεσματικός τρόπος να προσεγγίσετε αυτό το κοινό.

Μια παράμετρος επίσης, πρακτική και πολύ σημαντική, είναι οι διάφορες ενημερώσεις των ήδη εγγεγραμμένων σπουδαστών. Η ενημερώσεις αυτές, από νέες ειδήσεις έως αλλαγές σε ημερομηνίες και ώρες μαθημάτων και εκδηλώσεων, συνιστούν μια επαφή που είναι πιο άμεση και πιο προσωπική από οποιαδήποτε ανάρτηση στην ιστοσελίδα ή στο facebook. Μην ξεχνάτε, ότι ο χρήστης είναι πιο πιθανό να διαβάσει το email του από το να δει μια συγκεκριμένη ανάρτηση. Αποφεύγονται έτσι δυσλειτουργίες στην εκπαιδευτική διαδικασία και περιττές εντάσεις και παρεξηγήσεις μεταξύ του οργανισμού και των σπουδαστών.

Τέλος, το email συμβάλλει στο να δημιουργήσει ο οργανισμός σχέσης ενότητας και εμπιστοσύνης με τους σπουδαστές του. Στις μέρες μας, αν κάτι χαρακτηρίζει την σχέση ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς κα τα μέλη του είναι η αδιαφορία. Οι σπουδαστές δεν έχουν το αίσθημα ότι ανήκουν σε μια ομάδα, σε μια κοινότητα με τους ίδιους σκοπούς και τις ίδιες επιδιώξεις, ενώ οι ίδιοι οργανισμοί θυμίζουν πολλές φορές μια δημόσια υπηρεσία διεκπεραιωτικού χαρακτήρα. Εφαρμόζοντας όμως οι τελευταίοι μια στρατηγική προσέγγισης και μέσω email, μπορούν από τη μεριά τους να μεταδώσουν την εικόνα της κοινότητας και να χτίσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τα μέλη του.

Εφαρμογή του Email Marketing

Πώς μπορεί  όμως το Email Marketing να είναι χρήσιμο σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς; Τι περιεχόμενο μπορεί να (δια)μοιραστεί;

Οι δυνατότητες είναι πολλές. Μερικές πρακτικές εφαρμογές περιλαμβάνουν:

  • Την ενημέρωση των σπουδαστών για θέματα που αφορούν την καθημερινή λειτουργία του οργανισμού. Για παράδειγμα, email μπορούν να αποστέλλονται τόσο για τις ημερομηνίες εξετάσεων όσο και για αλλαγές της τελευταίας στιγμής, την ακύρωση ενός μαθήματος ή την αλλαγή μιας αίθουσας διδασκαλίας.
  • Την αποστολή ενημερωτικού και προωθητικού υλικού που αφορούν θέματα εκπαίδευσης και οργάνωσης του οργανισμού, όπως προγράμματα σπουδών, προσφορά νέων μαθημάτων και μέσων εκπαίδευσης, υπηρεσίες του οργανισμού για την εξυπηρέτηση των σπουδαστών κα.
  • Την στοχευμένη αποστολή υλικού μάθησης, όπως επιστημονικών άρθρων, εκπαιδευτικών video και podcast, παρουσιάσεων κα.
  • Την προώθηση εκδηλώσεων του οργανισμού και την αποστολή προσκλήσεων και προγραμμάτων για ομιλίες, ημερίδες, events κα.
  • Τη δημιουργία και αποστολή newsletter ειδικά για αποφοίτους, ώστε αυτοί να παραμείνουν συμμέτοχοι στις δραστηριότητες του οργανισμού και μετά το πέρας των σπουδών τους.
  • Τη δημιουργία newsletter ειδικά για ενδιαφερόμενους για την προσέλκυση νέων σπουδαστών.

 

Συμπερασματικά: το Email Marketing δεν αφορά μόνο επιχειρήσεις και πωλήσεις. Απευθύνεται και σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς κάθε είδους και κάθε μεγέθους, από ένα ίδρυμα ΑΕΙ έως το συνοικιακό φροντιστήριο ξένης γλώσσας. Με τα κατάλληλα newsletter και τις στοχευμένες email καμπάνιες μπορούν να προσφέρουν καλύτερη εμπειρία σπουδών, άμεση ενημέρωση και εξυπηρέτηση, τόσο στα υπάρχοντα όσο και στα υποψήφια μέλη τους.

Οι μεγαλύτεροι εκπαιδευτικοί οργανισμοί και ιδρύματα AEI και ΑΤΕΙ χρησιμοποιούν ήδη τις υπηρεσίες του EmailSYSTEM. Δοκιμάστε και εσείς δωρεάν τις δυνατότητές του και απευθυνθείτε αποτελεσματικά στους σπουδαστές σας!

 

Ο Δημήτρης Κρόγγος είναι σύμβουλος SEA, πιστοποιημένος ΑdWords Expert από την Google.

 

Κάντε εγγραφή στο newsletter μας για να λαμβάνετε πρώτοι έξυπνες ιδέες και πρακτικές για αποτελεσματικότερο email marketing.

Κατανοώ και αποδέχομαι ότι η φόρμα αυτή συλλέγει το email μου αποκλειστικά για την αποστολή ενημερωτικών emails. Για περισσότερες πληροφορίες Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *