fbpx

Όροι Χρήσης EmailSYSTEM

 

Η εταιρία πληροφορικής με διακριτικό τίτλο EmailSYSTEM που δημιούργησε την υπηρεσία «EmailSYSTEM» μέσω του διαδικτυακού τόπου www.emailsystem.app, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης:

 

O επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους, άλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ο,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού μας τόπου. Η EmailSYSTEM δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε επισκέπτες/χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου.

Προοίμιο

 

Η EmailSYSTEM παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου www.emailsystem.app προηγμένη επικοινωνία για εύκολη και άμεση αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε οποιοδήποτε συνδρομητή, αφού πρώτα κατατεθεί χρηματικό ποσό με τους διαθέσιμους τρόπους. Στις σελίδες του www.emailsystem.app συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον δικτυακό τόπο www.emailsystem.app υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης/χρήστης της υπηρεσίας του EmailSYSTEM κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και το EmailSYSTEM αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών ή/και οποιουδήποτε υπηρεσιών. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του EmailSYSTEM και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών/εξόδων σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, τραπεζικοί οργανισμοί). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών/εξόδων. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη εύρεσης των ηλεκτρονικών διευθύνσεων email που θα γίνονται οι αποστολές. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη συλλογής, τήρησης, επεξεργασίας, ενημέρωσης και αποστολής ηλεκτρονικού αρχείου με την συγκατάθεση των παραληπτών για αποστολή εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του EmailSYSTEM.

 

Τρόπος λειτουργίας του EmailSYSTEM

 

Η υπηρεσία του EmailSYSTEM αφορά στην αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε παραλήπτες που έχουν ζητήσει και συναινέσει να τα λαμβάνουν.

Κάθε πελάτης-χρήστης του EmailSYSTEM έχει τις δικές του λίστες με email και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος γι’ αυτές (εύρεση, προέλευση, συλλογή και επεξεργασία διευθύνσεων email). Η EmailSYSTEM και το EmailSYSTEM δεν ενοικιάζουν, δεν πουλάνε και δεν εμπορεύονται λίστες με διευθύνσεις email με κανένα τρόπο και σε κανέναν.

Η υπηρεσία EmailSYSTEM σχετίζεται με τις υπηρεσίες διαδικτύου που προσφέρουν οι Internet Service Providers(ISP) και με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι πάροχοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email clients). Συνεπώς, το EmailSYSTEM δεν ευθύνεται για τυχόν αλλαγές που θα πραγματοποιούν οι συγκεκριμένοι πάροχοι. Ωστόσο, στόχος της EmailSYSTEM είναι η ομαλή αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την υπηρεσία EmailSYSTEM προς όλους τους παραλήπτες.

Η EmailSYSTEM σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών» στην ιστοσελίδα της www.emailsystem.app. Σε περίπτωση που η EmailSYSTEM αποφασίσει την προσωρινή ή οριστική κατάργηση της υπηρεσίας EmailSYSTEM, η εταιρεία θα προσφέρει στον κάθε χρήστη το πλήρες χρηματικό αντίτιμο του ποσού των email credits που θα διαθέτει εκείνη τη στιγμή.

 

Τιμοκατάλογος

 

Πριν την εγγραφή σας σε οποιαδήποτε υπηρεσία σας συμβουλεύουμε να μελετήσετε τον ισχύοντα τιμοκατάλογο, καθώς το EmailSYSTEM θα σας χρεώσει ανάλογα με το πακέτο που επιλέξετε.

 

H τιμολόγηση στο EmailSYSTEM γίνεται ανάλογα με τον όγκο των email που αγοράζει ο χρήστης της υπηρεσίας. Τα κόστη αναγράφονται στη σελίδα Τιμοκατάλογος του EmailSYSTEM στον δικτυακό τόπο www.emailsystem.app. Οι τιμές των πακέτων που αναγράφονται είναι σε ευρώ (€) και περιλαμβάνουν τον τρέχοντα Φ.Π.Α., όπως ορίζει ο νόμος. Η EmailSYSTEM διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στον τιμοκατάλογο και τις χρεώσεις χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση. Αν η απόκτηση του όγκου των επαφών email γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, η εταιρεία έρχεται σε επαφή μόνο με τα δεδομένα που παρέχονται από τον τραπεζικό φορέα ως αποδεικτικά της συναλλαγής.

 

Αν το πακέτο που επιλέξει ο χρήστης είναι αορίστου χρόνου, όπως αναγράφονται στην σελίδα Τιμοκατάλογος του EmailSYSTEM, τότε τα διαθέσιμα υπολειπόμενα email που έχει ο χρήστης στην υπηρεσία EmailSYSTEM δεν έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης – παραμένουν κατοχυρωμένα στο λογαριασμό του χρήστη. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει δυνατότητα ρευστοποίησής τους, παρά μόνο εάν η εταιρεία αποφασίσει τη διακοπή της λειτουργίας του www.emailsystem.app οπότε και θα επιστραφεί το ακριβές αντίτιμο του διαθέσιμου υπολοίπου email.

 

Αν το πακέτο που επιλέξει ο χρήστης είναι μηνιαίας διάρκειας, όπως αναγράφονται στην σελίδα Τιμοκατάλογος του EmailSYSTEM, τότε τα διαθέσιμα υπολειπόμενα email που έχει ο χρήστης στην υπηρεσία EmailSYSTEM, λήγουν με το πέρας 30 ημερολογιακών ημερών, από την ημέρα που έχει γίνει η αγορά του πακέτου. Έτσι, μετά το πέρας των 30 ημερολογιακών ημερών, τα διαθέσιμα υπολειπόμενα email μηδενίζονται και δεν μπορούν να μεταφερθούν, να προστεθούν ή να πιστωθούν σε επόμενη χρήση.

 

Πληρωμές

 

Υπάρχουν 4 διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής:

1) Κατάθεση σε οποιοδήποτε από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς. Η Εταιρεία έρχεται σε επαφή μόνο με τα δεδομένα που παρέχονται από τον τραπεζικό φορέα ως αποδεικτικά της συναλλαγής.

Alphabank: 705-002101-259598
(IBAN: GR4201407050705002101259598) – SWIFT/BIC : CRBAGRAA

Πειραιώς: 5239-034866-920
(IBAN: GR5601722390005239034866920) – SWIFT/BIC : PIRBGRAA

Εθνική: 376/632304-90
(IBAN: GR3301103760000037663230490) – SWIFT/BIC : ETHNGRAA

Eurobank: 0026.0395.69.0200244131
(IBAN: GR3802603950000690200244131) – SWIFT/BIC: ERBKGRAA

2) Πληρωμή με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα. Επισκεφτείτε την παρακάτω ιστοσελίδα https://www.livepay.gr/dezitech.aspx και κάντε την πληρωμή σας online μέσω της τράπεζας Eurobank

3) Πληρωμή μέσω paypal. Μεταφέρετε τα χρήματα στον λογαριασμό ip@dezitech.com (Η Εταιρεία δεν έρχεται σε επαφή με χρηματοοικονομικά στοιχεία των χρηστών, παρά μόνο με το e-mail που χρησιμοποιούν ως PayPal ID.)

4) Πληρωμή μέσω skrill. Μεταφέρετε τα χρήματα στον λογαριασμό ip@dezitech.com (Η Εταιρεία δεν έρχεται σε επαφή με χρηματοοικονομικά στοιχεία των χρηστών, παρά μόνο με το e-mail που χρησιμοποιούν ως Skrill ID.)

Με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής, η ενεργοποίηση του πακέτου σας θα λάβει χώρα μέσα σε λίγες ώρες αφότου μας ενημερώσετε για την διενεργηθείσα πληρωμή.

 

Τιμολόγηση

 

Η εταιρεία θα εκδίδει νόμιμο φορολογικό παραστατικό πώλησης των παρεχόμενων υπηρεσιών στα στοιχεία που θα της κοινοποιεί ο χρήστης. Θα το αποστέλλει δε, με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο της επιλογής της όπως ο νόμος ορίζει.

 

Εγγραφή

 

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του EmailSYSTEM συμφωνεί να: α)παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το EmailSYSTEM στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.Με την εγγραφή του ο επισκέπτης/χρήστης, συναινεί στους Όρους Χρήσης της υπηρεσίας του EmailSYSTEM.

 

 

Λογαριασμός μέλους

 

Το EmailSYSTEM εγγράφει τους χρήστες ως μέλη και τους παρέχει τις υπηρεσίες που περιγράφονται εδώ, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το EmailSYSTEM, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού εισόδου (password) στο λογαριασμό email, το οποίο θα έχει δηλώσει ως user name. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account).

Tα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Επίσης, τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το EmailSYSTEM για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Το EmailSYSTEM δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Διαγραφή

 

Εφόσον ο χρήστης της υπηρεσίας επιθυμεί της διακοπή της εγγραφής του από την υπηρεσία EmailSYSTEM τότε, οφείλει να στείλει με email το αίτημα διαγραφής του στο support@emailsystem.app αναγράφοντας στο email τα ακριβή στοιχειά του λογαριασμού του στη υπηρεσία EmailSYSTEM.Η EmailSYSTEM οφείλει μέσα σε 5 εργάσιμες μέρες να διαγράψει το χρήστη από την υπηρεσία του EmailSYSTEM. Εάν η διαγραφή του λογαριασμού προέλθει από αίτημα του χρήστη, η EmailSYSTEM δεν υποχρεούται στην επιστροφή πιθανού υπόλοιπου που μπορεί να υπάρχει στο λογαριασμό του διαγραφέντος χρήστη.

Προσοχή! Εάν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των 2 ετών από την τελευταία σύνδεσή σας στο λογαριασμό σας, έχουμε το δικαίωμα να προχωρήσουμε στην διαγραφή του χωρίς καμία προειδοποίηση.

 

Δεοντολογία μελών

 

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που το EmailSYSTEM παρέχει στους χρήστες/μέλη του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για τη μαζική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όλο το περιεχόμενο τους, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης/μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλει, μέσω της υπηρεσίας του EmailSYSTEM. Το EmailSYSTEM δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται από τους χρήστες/μέλη του, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα του περιεχομένου των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η EmailSYSTEM δεν παρέχει διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως παραλήπτες και κατά συνέπεια ΔΕΝ υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη (spam).Η EmailSYSTEM δε θα επικοινωνήσει σε καμία περίπτωση με τους παραλήπτες των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται μέσω της υπηρεσίας EmailSYSTEM. Η μόνη επικοινωνία θα γίνεται με τους κατόχους λογαριασμών EmailSYSTEM και μόνο εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Η EmailSYSTEM διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνεί με τους εγγεγραμμένους χρήστες της υπηρεσίας EmailSYSTEM για αλλαγές της υπηρεσίας EmailSYSTEM ή διαφημιστικούς λόγους. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το EmailSYSTEM για το περιεχόμενο των αποστελλόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση πoυ η υπηρεσία EmailSYSTEM λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, ή σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξει καταγγελία από παραλήπτη για αποστολή αυτόκλητων email ή αθέτηση των Όρων Χρήσης, η EmailSYSTEM διατηρεί το δικαίωμα να διερευνήσει το λογαριασμό και να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους, ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος, χωρίς την καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο διαθέσιμο υπόλοιπο που έχει στο λογαριασμό του ο χρήστης/μέλος.Ο χρήστης/μέλος του EmailSYSTEM οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και της υπηρεσίας EmailSYSTEM. Ενδεικτικά απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με περιεχόμενο που:Προωθεί την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.Είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.Δύναται να προκαλέσει βλάβη σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.Μιμείται οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό προσωπο, αντιποιείται αρχή ή υποβάλλει ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

 

Παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιωνδήποτε φορέων ή αποκαλύπτει εμπορικά μυστικά.

 

Αποτελεί παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω της υπηρεσίας EmailSYSTEM.

 

Παρεμβάλλεται στις υπηρεσίες ή στοχεύει στη διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με την υπηρεσία του EmailSYSTEM, ή αθετεί τις προϋποθέσεις, διαδικασίες και κανόνες χρήσης των δικτύων αυτών.

 

Παραβιάζει, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει την υπηρεσία του EmailSYSTEM.

 

Παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων προσώπων.

 

«Δεσμοί»(links) προς άλλα sites

 

Ο δικτυακός μας τόπος www.emailsystem.app δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών» (hyperlinks) ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλει να απευθύνεται ο χρήστης/μέλος. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών/μελών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για την EmailSYSTEM. H EmailSYSTEM δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο www.emailsystem.app και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

 

Αλλαγές και τροποποιήσεις στους όρους χρήσης του EmailSYSTEM

 

Η EmailSYSTEM διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του τιμοκαταλόγου παροχής της υπηρεσίας EmailSYSTEM χωρίς προειδοποίηση. Τυχόν αλλαγές στη λειτουργία των συνεργαζόμενων οργανισμών μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγές στην τιμολόγηση της υπηρεσίας EmailSYSTEM. Η EmailSYSTEM διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των Όρων Χρήσης. Τυχόν αλλαγές θα αναφέρονται στους Όρους και θα επισημαίνονται ώστε να είναι διακριτή η διαφοροποίηση των Όρων Χρήσης.

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

Το σύνολο του περιεχομένου της υπηρεσίας EmailSYSTEM, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της δημιουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας, των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.
Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της EmailSYSTEM.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

 

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.
λειτουργία του EmailSYSTEM.

 

Ο χρήστης που εγγράφεται στην υπηρεσία EmailSYSTEM συναινεί στη λήψη πληροφοριών από την EmailSYSTEM και τις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες.